Redactare lucrari de licenta

Preţul pentru redactarea unei lucrări de licenţă cu timp de realizare de 3 săptămâni porneşte de la 250 Euro.
Tariful include o lucrare originală şi de actualitate.
Preţul creşte în cazul:
– în care proiectul trebuie scris urgent;
– în funcţie de dificultatea temei;
– în cazul în care materialele documentare sunt într-o altă limbă.
– în funcţie de numărul de pagini
– etc.
Dacă se solicită doar o parte din lucrare trebuie să se ţină cont de faptul că preţul va conţine şi partea de documentare.
Menţionăm că în general documentarea pentru o lucrare de licenţă se cifrează în jurul sumei de 400 lei.
Aici intră:
– căutarea bibliografiei (internet, bibliotecă, librărie, etc.)
– preţul cărţilor noi apărute (care nu se găsesc încă la bibliotecă)
– studierea anumitor lucrări la sala de lectură a bibliotecilor
– scanarea, copierea totală sau parţială a anumitor cărţi
Exemplu de calcul pentru o lucrare întreagă:
1. Documentarea: 400 lei.
2. Redactarea a patru capitole: 300 lei x 4 = 1200 lei
3. Preţ total = 1600 lei (rezultă un preţ mediu pe capitol de 400 lei)
Dacă se solicită doar un capitol preţul este: 400 lei (documentarea) + 300 lei (redactare) = 700 lei.
Prin urmare construirea doar a unei părţi din lucrare nu este o afacere profitabilă.

Din punct de vedere legal nu comercializam lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat. Prin lucrări de licenţă ne referim la lucrări în formatul unei lucrări de licenţă pentru facultate dar nu ne asumam responsabilitatea pentru modul în care clientul foloseşte mai departe licenţa şi nu urmărim ce se întâmplă mai departe cu această lucrare.

Lucrarea redactată de noi este un proiect de cercetare.
Lucrarea redactată de noi este un studiu (economic, juridic, etc.)

După plata lucrării/studiului/proiectului de cercetare/analizei nu urmarim modul în care este utilizat proiectul. Toate drepturile şi responsabilităţile sunt cedate clientului (care poate să fie persoană fizică, persoană juridică, instituţie publică, etc.).

© Copyright E-Profit 2016. Toate drepturile rezervate