Fiecare cerere se analizează și se ofertează individual.

  1. Tehnoredactare computerizată – clientul deține lucrarea în format fizic (scrisă cu pixul sau printată) și o dorește în format editabil. În acest caz livrăm un document în format electronic word sau pdf.

Pentru tehnoredactare tariful variază în funcție de numărul de pagini, complexitatea figurilor, etc. Timpul în care se dorește tehnoredactarea manuscrisului poate influența semnificativ tariful.

  1. Printare alb-negru și color – clientul trimite lucrarea în format electronic și o primește pe suport de hârtie la adresa indicată prin formularul de comandă.
  2. Îndosariere cu spirală
  3. Legătorie / Copertare