Servicii de consultanta fiscala pentru societati comerciale

Servicii de consultanta fiscala pentru societati comerciale pe urmatoarele teme:

Redactare lucrari de disertatie

1. Aspecte privind constituirile societatilor comerciale si functionarea lor,
2. Aspecte privind fiscalitatea:
– impozit pe profit (sfera de cuprindere, scutiri, venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, – determinarea profitului impozabil pentru diferite entitati – societati comerciale/ alte forme de organizare, amortizari fiscale, termene de plata si de declarare a impozitului, pierderi fiscale, facilitati fiscale, impozit minim, aspecte fiscale internationale);
– impozit pe venit (sfere de cuprindere, categorii de venituri impozabile, cote de impozit, baza de calcul, obligatii ale contribuabililor, venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa, termene de plata, aspecte fiscale internationale);
– taxa pe valoarea adaugata (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, cote de TVA, operatiuni scutite, regimul deducerilor, obligatii, regimuri speciale);
accize (sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, calcul accize, termene de plata, regim de antrepozitare fiscala, operatori inregistrati, operatori neinregistrati, reprezentant fiscal, plata accizelor pentru produse cu deplasare intracomunitara, vanzare la distanta, scutiri de la plata accizelor, sistemul de marcare, accize nearmonizate);
– contabilitate (obligatii ale persoanelor juridice, contabilitate active, datorii si capitaluri proprii, contabilitate venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului financiar, situatii financiare anuale);
sanctiuni, contestarea sanctiunilor;

Tarife servicii de consultanta fiscala pentru societati comerciale

Serviciile de consultanta fiscala se acorda pe baza de contract de servicii.

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati telefonic sau pe e-mail.

Tariful pentru serviciile de consultanta fiscala este de 100 Euro/ora de lucru alocata.

© Copyright E-Profit 2016. Toate drepturile rezervate