Redactare teze de doctorat la comandă 

Pentru elaborarea tezei de doctorat specialiştii noştri îşi folosesc cunoştinţele academice deţinute pentru obţinerea unor conţinuturi de calitate. Acordăm mare importanţă discuţiilor cu clientul referitoare la conţinutul şi modul de abordare a temei de cercetat. Etapele parcurse sunt clar stabilite, astfel:

 Selectarea surselor bibliografice

Specialiştii noştri folosesc surse bibliografice credibile, de relevanţă academică, cele mai noi informaţii publicate în domeniu.

Prelucrarea informațiilor

Se acordă foarte mare importanţă modului în care sunt prelucrate informaţiile culese din surse teoretice sau provenite de la instituţiile abilitate domeniul de interes al temei abordate. Redactorii respectă modul de citare a surselor folosite, prin indicarea autorului cercetării, fără a denatura conţinutul preluat.

Definirea conceptelor operaționale

Redactarea efectivă a conţinutului tezei de doctorat presupune definirea clar a conceptelor operaţionale ce vor fi abordate în lucrare. Specialiştii ce realizează lucrarea analizează cu atenție subiectul ales, a scopului urmărit în derularea cercetării şi materialelor selectate pentru realizarea acesteia şi demonstrarea argumentelor revendicate.

Redactarea rapoartelor de cercetare

Redactarea rapoartelor de cercetare doctorală reprezintă o etapă importantă în derularea acestui proces complex, dar şi un pas important în elaborarea articolelor ştiinţifice asociate, care trebuie publicate în revistele de specialitate din fiecare domeniu.

Detectare plagiat

Dispunem de propriul software de detectare a plagiatului pentru a verifica fiecare teză livrată de redactorii noștri. În felul acesta ne asigurăm de calitatea materialelor oferite. Materialele informative provenite de la diverse companii sau instituţii pot conţine greşeli gramaticale sau de ortografie, însă redactorii noştri ajută la corectarea acestora şi formularea într-un mod care să corespundă cerinţelor stabilite.

Aprofundarea subiectului

Redactarea unei teze de doctorat conformă cu normele academice presupune o foarte bună cunoaștere a temei ce urmează a fi analizată, accesul la informații statistice necesare, dar şi abilităţi de cercetare, analiză şi redactare a informaţiilor descoperite.

Dacă sunteţi copleşiţi de aceste exigenţe, atunci este momentul să apelaţi la serviciile noastre specializate.

Vrei să comunicăm prin Facebook? Clik aici!

Redactare teze de doctorat la comanda. Redactare lucrari stiintifice. Experienta si profesionalism in redactarea tezelor de doctorat.

Telefon

+40 732 889 910
Formular